Volno na svatbu? Den volna máte ze zákona

Pokud jste ve fázi plánování svatby, tak vám už asi začalo docházet, že samotné přípravy zaberou poměrně dost času. A to jak v dlouhodobém horizontu, tak samozřejmě také bezprostředně před svatbou samotnou. Naštěstí je i podle zákona svatba významným dnem v životě a proto můžete v zaměstnání využít placené volno na svatbu, abyste měli na vše co největší klid. Jak to přesně funguje, kdo má nárok na den volna na svatbu a jaký paragraf vám tuto jistotu dává?

Zákonné volno na svatbu

Zákonné volno na svatbu budou řešit hlavně ti, kteří jsou v běžném životě zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. OSVČ bohužel žádné zvýhodnění nemají. Zákoník práce ale na zamilované pamatuje a dopřává jim různá zvýhodnění podle toho, o čí svatbu se jedná.

Nejčastěji řeší zákonné volno samozřejmě novomanželé a ti mají při plánování největší výhodu. Podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sbírky totiž mají budoucí novomanželé nárok na zákonné volno v rozsahu 2 dní s tím, že nárok na náhradu mzdy se počítá pouze za jeden pracovní den.

Zákon doslovně říká:

Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti
na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den.
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti
na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady
mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům
uvedeným v 
§ 317 zákoníku práce.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina svateb se odehrává v sobotu, nejčastěji budete tento volný den čerpat na páteční přípravy, které jsou se svatbou spojené. Druhý den, který můžete čerpat na jako svatební volno je už neplacený. Proto ho většina novomanželů pravděpodobně vůbec nevyužije.

Mají rodiče nárok na volno na svatbu?

K rodičům je už zákoník práce podstatně vlídnější. I když vám pravděpodobně budou na svatbě pomáhat také, mohou rodiče čerpat pouze jeden den dovolené a to přímo na termín vaší svatby. Stejně tak je důležité, že se musí jednat o rodiče vlastní, tedy o biologickou matku a otce. V případě nevlastních rodičů žádná právní úprava neexistuje a ti tak musí volno na vaši svatbu čerpat, stejně jako svědci, ze své vlastní dovolené.

„Naši“ se rozhodli vzít, mám volno na svatbu rodičů?

Obrácený a rozhodně méně častý případ, na který ale zákoník pamatuje také. V případě, že vaši rodiče se po letech rozhodli zpečetit svůj vztah svatbou, můžete čerpat den dovolené na jejich svatbu úplně stejně jako v případě, kdy je vše obráceně. V případě volna na svatbu je tato varianta určitě okrajová, ale jací jiní hosté, než vlastní děti, by neměli chybět na svatbě svých rodičů. Tuhle možnost by vám prostě neměl upřít nikdo.

Na svědky zákoník nepamatuje

I když je nemožné se v České republice oddat bez dvou svědků, zákoník na ně s volnem na svatbu ale nepamatuje. Pokud tedy budete chtít svědky na vaší svatbě už od pátku, aby vám pomohli s přípravami, musí na tento den čerpat vlastní dovolenou. To samozřejmě platí i v případě, že váš termín oddání je naplánován na pracovní den.

Nyní už je vám asi jasné, že na žádné další hosty už zákoník nepamatuje vůbec. Všichni vaši kamarádi, družičky a další rodinní příslušníci si budou muset poradit sami. Jejich přítomnost na svatbě není zkrátka žádná nutnost.

Na kdy je tedy ideální svatbu naplánovat?

Termín svatby je vždy to první, co musíte mít dané, když se rozhodnete plánovat svatbu. Od toho se odvíjí všechny další služby, zapůjčení dekorací na svatbu a podobně. Každý rok je největší poptávka po letních termínech, v měsících od června do září, kdy je největší šance na krásné počasí. Zároveň ale každý rok jsou v kalendáři data, která mají buď hezké číselné spojení, nebo na ně navazují svátky. Ty vám mohou prodloužit volno buď před, nebo po svatbě.

Na jaké svátky se můžete každoročně spolehnout, které jsou zajímavé pro plánování svatby?

  • 1. Květen – svátek práce
  • 8. Květen – Den vítězství
  • 5. Červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • 6. Červenec – den upálení mistra Jana Husa
  • 28. Září – Den české státnosti

Pokud budou některé dny z těchto svátků vycházet na pátek, či pondělí, můžete si být celkem jisti, že v daném termínu bude svateb rozhodně více. Stejně tak je velice populární datum 7.7. a to každoročně, nehledě na den v týdnu. Sedmičky jsou zkrátka pro většinu lidí šťastné číslo a začátek letních prázdnin je každoročně spojen s dovolenými a odpočinkem.

Volno na svatbu se vám bude hodit i v roce 2022. Svátky připadají totiž často na víkend!

Budu potřebovat volno i po svatbě?

Kdo má volno na svatbu, už tedy máte vyřešeno a víte, jak to pro všechny zúčastněné funguje. Jak to ale udělat s volnem, či dovolenou po svatbě?

Z vlastní zkušenosti vám doporučujeme si volno po svatbě naplánovat. Ideálně na celý týden, ať máte dostatek času vše vstřebat, odpočinout si a užít si všechny emoce, které po svatbě rozhodně přijdou. Aby to nebylo všechno tak růžové, bude vás také čekat povinné kolečko po úřadech, které musí po svatbě absolvovat každý. Abyste s tím nestrávili věčnost, doporučujeme se na všechny úřady objednat předem s alespoň měsíčním předstihem.


Kdy jindy máte nárok na volno?

I když naším hlavním tématem jsou svatby, a vše kolem nich, je dobré budoucím novomanželům připomenout, kdy jindy ještě můžete mít zákonný nárok na volno ze zaměstnání. Pravděpodobně je jednou budete řešit všechny, některé s radostí, jiné se smutkem.

Narození dítěte

A jak vznikne dítě? No přece po svatbě! To, že budoucí maminka už v době porodu nebude v zaměstnání, to je tak nějak jasné, ale budoucí otec má ze zákona také nárok se ze zaměstnání uvolnit a být v den narození svého potomka přítomen v porodnici. Zde máte nárok den volna. Úplně správně by mělo být volno poskytnuto jen na přesun do nemocnice, ale pokud nemáte „Šéfa kokota“ určitě vás uvolní na celý den.

Úmrtí

Život není jen o radostech a nových přírůstcích. Bohužel i umírání k životu patří. I když v dané situaci to bude poslední, na co budete myslet, zákon na to pamatuje. V případě úmrtí jednoho z rodičů, či vašeho sourozence, máte nárok na jeden den placeného volna na přípravu a jeden den na samotný pohřeb. Pokud vás opustí váš partner, máte nárok na celkem tři dny placeného volna.

Stěhování do nového

Pokud vás po svatbě čeká nové partnerské soužití, pravděpodobně budete muset naskládat svůj život do krabic, část z toho vyhodit a co zbude, přenést do nového společného bydlení. Pokud se stěhujete z čistě osobních důvodů, máte nárok na dva dny volna, ale neplaceného. Pokud je ovšem důvodem stěhování právě váš zaměstnavatel, musím vám tyto dva dny proplatit.

Doprovod k lékaři

Na den volna máte nárok i v případě, že musíte s někým blízkým navštívit lékaře. Nejčastěji se jedná o doprovod dětem, může ale jít i o vaši drahou polovičku, případně o vaše rodiče. Toto volno je povinen zaměstnavatel kompenzovat náhradou mzdy.

[sc name="recenze"]