Nejčastější neshody před svatbou! Na čem se zaseknete vy?

Plánování svatby je vzrušující, ale pro mnoho párů může být také stresující a značně emotivní. Nezřídka se objevují konflikty – od neshod ohledně seznamu hostů až po debaty o svatebním rozpočtu. Jaké tedy jsou nejčastější neshody před svatbou a jak si s nimi poradit?

Finance

Rozhodování o penězích není snadné. Zejména, když jde o velké částky, což je u svatby zcela běžné. Sledování toho, jak se všechny náklady sčítají a dosahují vysokých hodnost, může poměrně snadno vyvolat napětí. Je důležité, aby si páry před samotným plánováním stanovily rozpočet a co nejvíce se ho držely. To mnohdy vyžaduje určité kompromisy a vyjednávání. Je to ale nezbytné, abyste mohli předejít finančnímu stresu v dlouhodobém horizontu. Svatební rozpočet tedy rozhodně patří mezi ty nejčastější neshody před svatbou, ale buďte v klidu – prakticky vždy se rozpočet překročí!

Pokud se vaši rodiče či jiné osoby rozhodnou přispět vám na svatbu, mohou přijít další komplikace. Je důležité si promluvit o tom, zda vám do plánování budou mluvit a podílet se na rozhodnutích, nebo vám jen finančně vypomohou.

V některých případech je lepším řešením se uskromnit, zmenšit rozpočet a financovat svatbu z vlastní kapsy – vyhnete se tak nepříjemným podmínkám spojeným s darem.

Seznam hostů

Jedním z nejčastějších zdrojů konfliktů je seznam hostů. Ženich a nevěsta totiž mohou mít rozdílné představy o tom, kdo by měl být pozván. Z toho pak snadno plynou hádky. Někteří členové rodiny či přátelé se mohou cítit dotčeně, pokud je nepozvete. Vždy je důležité s rodinou upřímně komunikovat, probrat seznam hostů a snažit se najít kompromis, který vyhoví všem. Pokud například chcete svatbu bez dětí, automaticky si koledujete o další spory.

Protichůdné názory

Neshody mohou vznikat i z odlišných představ o samotné svatbě. Jeden touží po tradiční svatbě, zatímco ten druhý preferuje uvolněnou atmosféru. Může se stát, že při plánování začnete bojovat proti sobě, namísto spolupráce. Je složité najít společné řešení, když máte zcela protichůdné představy. Je třeba se nadechnout, zachovat klid a snažit se prodiskutovat své představy. Hledání kompromisů je mnohdy náročné, ale stojí za to.

Spolupráce jako klíč

Může se také stát, že jeden z partnerů má pocit, že dělá veškerou práci, zatímco ten druhý prostě souhlasí se vším. Než se nadějete, neshody se rychle vyostří a veškeré plánování se rychle může zhroutit. Je třeba od začátku komunikovat o svých očekáváních a představách, aby veškerá zátěž neležela pouze na jednom z páru.

Zapisujte si své myšlenky – od velkých nápadů až po ty nejmenší detaily. Určete si, co je pro vás opravdu důležité a na čem až tak nezáleží. Prodiskutujte svůj seznam a mluvte o něm. Úkoly, které je třeba udělat, si rozdělte. Dosáhnete tak rovnováhy, oba v páru budou zapojeni do svatebních příprav.

Očekávání rodiny

V řadě rodin kolují po mnoho let tradice. Vzniká tak tlak, že by tyto tradice měli nyní dodržet i novomanželé. Ti však mnohdy nechtějí, odtud pak plynou další neshody, když rodinná očekávání konkurují přáním samotného páru. Nabízí se pár tipů, jak tuto situaci lépe zvládnout:

  • Přemýšlejte o tom, co si vy a váš partner přejete.
  • Upřímně si promluvte o tradicích a očekáváních rodiny.
  • Dohodněte se, jak chcete tyto aspekty zahrnout do svého velkého dne.

Diskuze je klíčová, můžete tak vyřešit spoustu problémů. Někdy však není zbytí – pokud máte svá přání a představy, uspořádejte si svatbu podle svého.

Střety s tchánovci

Manželství není pouze o vztahu dvou lidí – jde také o spojení dvou rodin. Každá rodina má jinou dynamiku, každá situace je jedinečná. Najít optimální řešení, které vyhoví každému, se někdy může zdát nemožné. Pokud jsou pro vás setkání s tchánovci stresující, někdy je lepší dát si na chvíli pauzu. Až budete mít lepší náladu, může být snazší si s rodiči partnera promluvit a najít společnou řeč.

Základem zdravého vztahu jsou přiměřené hranice. Ty je samozřejmě důležité dodržovat, aby vše mohlo fungovat. Proto je třeba se ujistit, že tchán a tchyně chápou vaše hranice. Nebojte se stát si za svým, i když to znamená říct „ne“.

Nejčastější neshody před svatbou: názory ostatních lidí

Lidé s oblibou nabízí nevyžádané rady. A mnohdy to ani nemyslí špatně, jen vám chtějí upřímně pomoci. Ale tyto připomínky mohou být zatěžující a stresující. Nenechte se radami příliš zahltit – nejlepší řešení je se usmát, přikývnout a jít dál.

Samozřejmě se však v okolí najdou i lidé, jejichž rady si můžete vážit. V takovém případě vždy zvažte, zda je pro vás daná rada užitečná. Může být v souladu s vaší svatební vizí a pomoct vám vše ještě vylepšit. Vždy se však snažte zaměřit na podporu, která je pro vás relevantní a smysluplná.

Druhá manželství a smíšené rodiny

Smíšené rodiny často přitahují ještě více problémů. Vztahy se komplikují – jde o to, co lidé cítí ke svým i nevlastním dětem, bývalým partnerům. Pro někoho totiž může být důležité při plánování myslet i na bývalého partnera a děti z předchozího manželství. To vše je třeba komunikovat a předem se domluvit.

Ačkoli je svatba jedinečnou a okouzlující událostí, její plánování provází spousta stresu a hádek. Je však důležité nenechat si tento čas zkazit. Zejména byste se neměli hádat se svým partnerem – ten by vám naopak měl být oporou. Klíčem je vždy upřímná komunikace a stanovení jasných hranic. Někdy může být užitečné využít i pomoc profesionálů, spoustu starostí vám ušetří zkušený svatební koordinátor.